ANBI-gegevens LJG Rotterdam

De Liberaal Joodse gemeente Rotterdam heeft de ANBI-status.

Naam van de instelling
Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam

RSIN/fiscaal nummer
824089546

Contactgegevens
E-mail: info@ljgrotterdam.nl

Doelstelling van de instelling
Ons doel is het bevredigen van de godsdienstige en geestelijke behoeften van onze leden, overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze Jodendom zoals deze wereldwijd worden beleefd en aangepast aan de Nederlandse context. We streven naar het versterken van de Joodse identiteit en het gemeenschapsgevoel door:
– het houden van godsdienstoefeningen;
– het geven van godsdienstonderwijs;
– het organiseren van lezingen en bijeenkomsten;
– het uitgeven van geschriften;
– het organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
– het onderhouden van contacten met Israël;
– het inzetten van alle andere wettige middelen die ons doel kunnen bevorderen.

Beleidsplan
Ons beleidsplan is direct gekoppeld aan onze doelstellingen, waarbij we alle wettelijke middelen aanwenden om deze te bereiken. Meer details zijn beschikbaar op aanvraag.

Bestuurssamenstelling
– Voorzitter
– Secretaris (vacant)
– Penningmeester
– Lid
– Lid
– Lid

Beloningsbeleid
Onze bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Zij zetten zich vrijwillig in voor de gemeenschap.

Activiteitenverslag
In het afgelopen jaar heeft de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam zich vooral gefocust op het onderhoud en de instandhouding van de synagoge, zodat deze continu gebruikt kan worden door de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam voor religieuze en gemeenschapsactiviteiten en door wie het gebouw wordt gehuurd.

Financiële verantwoording
Voor een gedetailleerd overzicht van onze financiën, verwijzen wij u graag naar onze financiële jaarverslagen:

Financieel jaarverslag 2022

Jaarverslagen
Onze jaarverslagen geven een breder beeld van onze activiteiten, prestaties, en de impact van ons werk:

Jaarverslag 2022

Voor meer informatie over onze activiteiten en plannen, en over hoe u kunt bijdragen aan ons doel kunt u contact met ons opnemen via info@ljgrotterdam.nl.