Jongeren

Kinderen 4-12 jaar
In ons gebouw zijn leslokalen voor het onderwijs aan kinderen (Talmoed Tora). Vanaf de leeftijd van vier jaar kunnen kinderen deelnemen aan de lessen. Deze worden gegeven door een team van ervaren docenten, volgens een speciaal ontworpen onderwijssysteem.

Lesonderwerpen zijn Joodse feestdagen, Joods leven, Joodse geschiedenis en Israël, het volgen van de sjoeldienst en het leren lezen van Ivriet.

Een keer per jaar is er een landelijk onderwijsweekeind voor kinderen van alle LJG’s. 

Daarnaast wordt op individuele basis de opleiding van de kinderen voor de Bar of Bat mitswa verzorgd.

Jongeren 12-18 jaar
Jongerenvereniging Netzer geeft op een leuke, informele en interactieve manier onderwijs aan liberaal-Joodse jongeren. Door het jaar heen zijn er workshops en weekenden met als uitgangspunt dat Jodendom leuk en leerzaam is.