Onze gemeente

Wij zijn de liberaal Joodse gemeente, of kehilla, in Rotterdam. Wij bewaren de Joodse traditie op een manier die is aangepast aan deze tijd en staan voor een levendige en actieve kehilla. Iedereen maakt hierbij een persoonlijke afweging voor het toepassen van de Joodse tradities in het dagelijkse leven.

De leden van onze gemeente zijn Joden, van jong tot oud, met verschillende achtergronden en afkomstig uit de hele wereld. Wij doen ons best om nieuwe leden op een plezierige wijze te integreren binnen onze warme kehilla.

Binnen de gemeente houden wij regelmatig sjoeldiensten. Daarnaast geven onderwijs aan kinderen en cursussen aan volwassenen. Verder beheren we een bibliotheek. Ook zijn er culturele activiteiten, zoals een leesclub en filmavonden. In samenwerking met JMW worden regelmatig koffieochtenden georganiseerd.

Bovendien zijn wij betrokken bij ouderenzorg voor mensen met een Joodse achtergrond. Bij overlijden kan de gemeente een ondersteunende rol spelen bij de Joodse begrafenis.

Onze gemeente maakt deel uit van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ). Dit kerkgenootschap vormt de koepel van de negen liberaal-Joodse gemeenten in Nederland. Binnen het Verbond zijn negen rabbijnen werkzaam. Sommigen van hen vervullen ook taken in de krijgsmacht en het gevangeniswezen. Het Verbond is aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism.