Informatie Jodendom in Nederland

Levisson Instituut
Het Levisson instituut leidt rabbijnen op en organiseert cursussen voor mensen die actief zijn of willen worden in een Joodse gemeente.

Studiecentrum LJG Amsterdam
Het Studiecentrum van LJG Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten over allerlei Joodse onderwerpen voor alle leden van de LJG’s en hun partners.

Crescas
Crescas biedt al jaren een breed aanbod aan cursussen over Jodendom voor een breed publiek.

Rijksuniversiteit Groningen
Midden-Oostenstudies van de Rijksuniversiteit Groningen stelt het moderne Midden-Oosten centraal met nadruk op actuele ontwikkelingen. Er zijn vier kernthema’s: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. De studie van Arabisch of Hebreeuws gekoppeld aan een verblijf in het Midden-Oosten is een essentieel onderdeel van deze opleiding. Midden-Oostenstudies Groningen biedt veelzijdige kennis en expertise die in deze tijd hard nodig zijn.

Volksuniversiteiten
Verschillende volksuniversiteiten (bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam) bieden cursussen Hebreeuws aan op verschillend niveau.