Joodse zorg

JOODSE ZORGORGANISATIES
Op deze pagina krijgt u informatie over de Joodse zorgorganisaties voor de regio groot-Rotterdam (Zuid-Holland-Zuid) en over wat deze organisaties u op het gebied van zorg te bieden hebben. U kunt zich tot ons wenden voor de volgende onderwerpen:
–  psychosociale problemen;
–  posttraumatische verwerking anno 21e eeuw, met als mogelijke
   achtergrond WO II;
–  Sjabbat en Feestdagen;
–  Joodse eet- en drinkgewoonten (wat is kosjer – toegestaan – en wat niet);
–  overlijden, begraven, rouwverwerking.

CONTACTGEGEVENS JOODSE ZORGORGANISATIES

JMW (Joods Maatschappelijk Werk)
JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten.

JMW heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Arnhem, Den Haag en Rotterdam.

JMW is iedere werkdag bereikbaar van 09.00-17.00 uur via het telefoonnummer 088-1652200. In de wintermaanden is JMW op vrijdag vanwege Sjabbat eerder gesloten.

Hulpverlening/spreekuur maatschappelijk werk
Bij levensvragen, praktische problemen en psychosociale problemen, vragen rondom de WUV en andere sociale uitkeringen, jeugdzorg en ouderenzorg.

Landelijk telefonisch spreekuur: maandag – vrijdag van 09.30-17.00 uur, telefoon 088-1652200. E-mailadres: spreekuur@joodswelzijn.nl.
Inloopspreekuur JMW Amsterdam: maandag-vrijdag, 09.30 – 13.00 uur. Let op! Voorlopig onmogelijk i.v.m. de coronamaatregelen.

Online via de website
Een maatschappelijk werker zit dagelijks tussen 12.00-14.00 uur klaar om uw vraag online te beantwoorden. U ziet het vanzelf als de chatfunctie aanstaat.

Afdelingen thuiszorgadvies en Joodse activiteiten
Voor 50-plussers worden ook in Rotterdam gezellige (koffie)bijeenkomsten, gezamenlijke vieringen van Joodse feestdagen, themabijeenkomsten etc. gehouden. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur via de receptie: telefoon 088-1652200 of e-mail activiteiten@joodswelzijn.nl.

Vriendschappelijk huisbezoek
Begeleiding buitenshuis en hand- en spandiensten worden verzorgd door vrijwilligers. U kunt de afdeling vrijwilligerswerk bereiken via het hoofdkantoor: telefoon 088-1652200 of e-mail info@joodswelzijn.nl.

SINAI CENTRUM (GGZ instelling)

Voor wie is het Sinai Centrum?
Het Sinai Centrum is een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten bij de Joodse doelgroep en voor psychotrauma in het algemeen. Van oudsher staat de Joodse identiteit van het centrum centraal. Deze uit zich in waarden als zorg voor elkaar, saamhorigheid en laagdrempeligheid. Deze zorg is er voor iedereen, ongeacht achtergrond of religie. Het Sinai Centrum is het enige Joodse centrum voor psychotrauma expertise en geestelijke gezondheidszorg in Europa.

Het Sinai Centrum is gevestigd in Amstelveen en Amersfoort. Bovendien biedt het ambulante begeleiding vanuit dependances in Groningen, Arnhem, Rotterdam en Den Haag. Het adres van de dependance in Rotterdam is Goudsesingel 130, 3011 KD  Rotterdam.

Aanmelden polikliniek: Cliënten kunnen zelf bellen voor aanmelding, maar een verwijsbrief van de huisarts, psychiater of GGZ-instelling is noodzakelijk. Op werkdagen bereikbaar van 08.30-16.30 uur. Aanmelding voor de locatie Rotterdam loopt via de cliëntenadministratie van Amstelveen, telefoon 020-545 7257.

Aanmelden kliniek: GGZ-instellingen en vrijgevestigde  psychiaters kunnen cliënten aanmelden bij de opnamekliniek voor volwassenen en ouderen in Amstelveen. Bent u huisarts, dan verloopt een aanmelding via de regionale crisisdienst. De aanmeldcoördinator is op werkdagen bereikbaar van 08.00-16.00 uur, telefoon 020 545 7259. De telefoon wordt niet opgenomen in de avonduren en in het weekend.

LIBERAAL JOODSE GEMEENTE ROTTERDAM
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de Liberaal Joodse Gemeente te Rotterdam.

Mocht u overwegen om liberaal-Joods te worden begraven, neem dan tijdig contact op met de rabbijn of het secretariaat. Wilt u informatie over Joods begraven of rouwrituelen? Dan kunt u ook contact met ons opnemen of kijken op de internetpagina over overlijden.