Informatie

Literatuur
Wanneer je een werkstuk moet maken, is het aan te raden om te beginnen met wat te lezen over Jodendom. Om een keus te kunnen maken uit de grote hoeveelheid boeken en informatie, volgen hier enkele aanbevolen titels. Aangegeven is of het om boeken van orthodoxe of liberale schrijvers gaat, en op welk niveau ze ongeveer geschreven zijn.

Beknopt (100 tot 200 blz.)
– Lou Evers, Jodendom voor beginners (orthodox, eenvoudig)
– Edward van Voolen, Joods leven thuis en in de synagoge (liberaal, eenvoudig)
– Manja Ressler & Alex de Jong, Maar u ziet er helemaal niet joods uit (liberaal, eenvoudig)
– Roy Rosenberg, The concise guide to Judaism (orthodox, meer voor gevorderden)

Uitvoerig (200 tot 400 blz.)
– Henk van der Molen, Met de joden op weg (algemeen, eenvoudig)
– rabbijn S.Ph. de Vries, Joodse riten en symbolen (orthodox, gemiddeld)
– rabbijn dr. J. Soetendorp, Symboliek van de Joodse religie (liberaal, gemiddeld)
– David Goldberg and John Rayner, The Jewish People: Their History and Their Religion
(liberaal, gemiddeld)
– rabbijn Hayim Donin, To Be a Jew (orthodox, gemiddeld)

Voor meer informatie over specifieke onderwerpen kun je kijken op de website van Judaism 101 of contact opnemen met het secretariaat van onze gemeente.

Goede informatie over Israël is te vinden op de website van het CIDI.