Privacy

De LJG vindt het belangrijk dat persoonsgegevens die leden, donateurs, participanten aan activiteiten en anderen aan ons hebben toevertrouwd, goed worden beschermd. In dit reglement lichten wij toe welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij die gebruiken en beschermen.

U kunt het privacyreglement downloaden.