ANBI-status en giften

De Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam  en de Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam hebben een ANBI-status.

Dit betekent dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Er zijn fiscale voordelen verbonden aan de ANBI-status. Een daarvan is dat donaties die aan de ANBI-instelling worden gedaan, als gift fiscaal aftrekbaar zijn.

Om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden moet de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat bepaalde gegevens van de instelling op de website van de instelling worden vermeld. waaronder de financiële gegevens. Die gegevens zijn in te zien op de pagina ANBI-gegevens LJG Rotterdam en de pagina ANBI-gegevens Stichting synagoge.