Stichting synagoge


De Stichting Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam heeft de ANBI-status.

 

Naam van de instelling
Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam

Doelstelling van de instelling
Bevorderen en ondersteunen van het liberaal-religieuze Jodendom in Rotterdam en omgeving, met name het onderhouden van de huisvesting van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.

Contactgegevens van de instelling
E-mail: info@ljgrotterdam.nl
Telefoon: 06-53384850

RSIN-nummer
803282175

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Zie hierboven bij de doelstelling van de instelling. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle wettelijke middelen.

Namen en functies van de bestuurders
Polack, Louis                                      Voorzitter
Hertzberger, Leopold Isaac         Secretaris
De Koning, Antonius Cornelis     Penningmeester
Bergen, Judith                                   Lid
Swirc, Paul                                           Lid

Beloningenbeleid
De bestuurders ontvangen geen financiële beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het gebouw wordt gehuurd door de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam. Alle werkzaamheden, die nodig zijn om het gebouw hiervoor geschikt te houden, worden verricht.

Financiële verantwoording

de jaarrekening 2021 zal zo spoedig mogelijk worden opgenomen op deze pagina.