ANBI-gegevens Stichting synagoge


De Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam heeft de ANBI-status.

Naam van de instelling
Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam

RSIN/fiscaal nummer
803282175

Contactgegevens
E-mail: info@ljgrotterdam.nl

Doelstelling van de instelling
De Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam zet zich in voor het bevorderen en ondersteunen van het liberaal-religieuze Jodendom in Rotterdam en omgeving. Onze kernactiviteit omvat voornamelijk het onderhouden van de huisvesting van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam, om zodoende een warme en welkome plek te bieden voor onze gemeenschap en activiteiten.

Beleidsplan
De Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam streeft haar doelen na door gebruik te maken van alle wettelijk toegestane middelen, met de nadruk op het behoud en beheer van onze synagoge. Onze inzet en activiteiten zijn gericht op het creëren van een solide basis voor de liberaal-religieuze praktijk en gemeenschapsleven binnen onze regio.

Bestuurssamenstelling
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Lid
– Lid

Beloningsbeleid
De bestuurders zetten zich met hart en ziel in voor de Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam en ontvangen hiervoor geen financiële beloning.

Activiteitenverslag
In het afgelopen jaar heeft de Stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam zich vooral gefocust op het onderhoud en de instandhouding van de synagoge, zodat deze continu gebruikt kan worden door de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam voor religieuze en gemeenschapsactiviteiten en door wie het gebouw wordt gehuurd.

Financiële verantwoording
Voor een gedetailleerd overzicht van onze financiën verwijzen wij u graag naar de financiële jaarverslagen:

– Financieel jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2023

Jaarverslagen
Onze jaarverslagen geven een breder beeld van onze activiteiten en prestaties, en van de impact van ons werk:

– Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

Voor meer informatie over onze activiteiten en plannen, en over hoe u kunt bijdragen aan ons doel kunt u contact met ons opnemen via info@ljgrotterdam.nl.