Onze gemeente

Wij zijn de liberaal Joodse gemeente, of kehilla, in Rotterdam. Wij bewaren de Joodse traditie op een manier die is aangepast aan deze tijd en staan voor een levendige en actieve kehilla. Iedereen maakt hierbij een persoonlijke afweging voor het toepassen van de Joodse tradities in het dagelijkse leven. De leden van onze gemeente zijn […]

Geschiedenis

De Joods-religieuze Reformbeweging (hervormingsbeweging) kwam in het midden van de negentiende eeuw in Duitsland en de Angelsaksische landen tot bloei, maar vond in ons land weinig weerklank. Pas in de dertiger jaren van de vorige eeuw zijn in Amsterdam en Den Haag, mede onder invloed van Duits-Joodse vluchtelingen, liberaal-Joodse gemeenten ontstaan. In Rotterdam bestond na […]

Rabbijn

Sinds 1 januari 2024 neemt rabbijn Albert Ringer de rabbinale taken waar binnen de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam. Daarnaast is Albert rabbijn van LJG Brabant en van LJG Twente. Verder is hij geestelijk verzorger bij Parnassia in Den Haag.

Erediensten

Erediensten Onze Sjabbatdiensten vinden driemaal per maand plaats, waarvan twee op vrijdagavond en één op Sjabbatmorgen. Daarnaast zijn er sjoeldiensten op de feestdagen. Wij proberen de diensten zoveel mogelijk in familiesfeer te organiseren. Ook jongeren en kinderen zijn daarom graag geziene bezoekers van onze sjoel. Dat geldt ook voor andere bijeenkomsten. De diensten zijn grotendeels […]

Lidmaatschap

Iedereen die Joods is, kan lid worden van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam. U bent Joods als u een Joodse moeder heeft (gehad) of bent overgegaan tot het Jodendom volgens de officiële gioer-procedure. Het liberale of progressieve Jodendom heeft oog voor de Joodse binding die degenen met alleen een Joodse vader kunnen hebben. Ook dan […]

Privacy

De LJG vindt het belangrijk dat persoonsgegevens die leden, donateurs, participanten aan activiteiten en anderen aan ons hebben toevertrouwd, goed worden beschermd. In dit reglement lichten wij toe welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij die gebruiken en beschermen. U kunt het privacyreglement downloaden.